ข่าวและประกาศ

สมัครสมาชิกใช้งาน moodle สำหรับครูใหม่ 2563

 
 
รูปภาพของAdmin User
สมัครสมาชิกใช้งาน moodle สำหรับครูใหม่ 2563
โดย Admin User - อาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2020, 2:43PM
 

ครูเข้าร่วมการเรียนกการสอนออนไลน์ 

แบบสมัครการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วย e-Learning (LMS) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

https://forms.gle/KLop5oLoHJc24eUu7