ขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบปรนัย และการนำเข้าระบบ แบบทีละหลาย ๆ ข้อ

ขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบปรนัย และการนำเข้าระบบ แบบทีละหลาย ๆ ข้อ

1. log in เข้าระบบเข้าสู่รายวิชาที่จะสร้างแบบทดสอบ

2. สร้างประเภท (Categories) 

3. สร้างข้อสอบตามแบบระบบกำหนดไว้ พร้อมเฉลย ข้อที่ถูก ANSWER: ? 

ตัวอย่าง

 1. ด.ช. ป๋อง นำสาร x, y และ z อย่างละ 1 กรัม ใส่หลอดทดลองขนาดกลาง 3 หลอด แล้วเติมน้ำหลอดละ 5 cm3 เขย่าให้เข้ากัน พบว่า สาร x และสาร y ละลายได้หมด แต่สาร z ไม่ละลายน้ำ ด.ช.ป๋องควรสรุปผลการทดลองได้ตรงกับข้อใด

A. ตัวละลายต่างชนิดกันจะละลายในตัวทำละลายชนิดเดียวกันได้ต่างกัน

B. ตัวละลายชนิดเดียวกันละลายได้ไม่เหมือนกันในตัวทำละลายต่างชนิดกัน

C. น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี เพราะละลายสารได้มากกว่า 1 ชนิด

D. ยังสรุปไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ 

ANSWER: A


2. สมานช่วยทาสีของชำร่วยที่เป็นไม้ด้วยสีน้ำมัน ปรากฏว่าเสื้อสมานเปื้อนสีน้ำมัน เมื่อกลับถึงบ้านแม่ของสมานใช้น้ำมันสนเช็ดเสื้อผ้าที่เปื้อนสีนั้นก่อนที่จะนำไปซักด้วยน้ำผงซักฟอก ทำไมแม่ของสมานจึงไม่ซักเสื้อเปื้อนสีในน้ำผงซักฟอกก่อน

A. สีน้ำมันไม่ละลายทั้งในน้ำผงซักฟอกและน้ำมันสน

B. สีน้ำมันไม่ละลายในผงซักฟอกแต่ละลายในน้ำมันสน

C. สีน้ำมันละลายได้ทั้งในน้ำผงซักฟอก และในน้ำมันสน

D. สีน้ำมันละลายในน้ำผงซักฟอก แต่ไม่ละลายในน้ำมันสน

ANSWER: B


4. คัดลอกข้อสอบ ไปวางในโปรแกรม Notepad จัดรูปแบบให้ถูกต้อง เลือก File > Seve as > ตั้งชื่อไฟล์ ช่อง Encoding เลือก UTF8 คลิก Save

5. นำเข้า (Import) ในรูปแบบ Aiken format ตามคลิป

6. เพิ่มกิจกรรม แบบทดสอบ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2019, 12:36PM