หลักฐานทางประวัติศาสตร์

“หลักฐานทางประวัติศาสตร์”

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
 2. เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 3. ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ทำแบบทดสอบก่อนเรียนที่นี่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มาทบทวนความรู้กัน การ์ตูน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

วิธีการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มี 2 วิธี ได้แก่

 1. แบ่งตามความสำคัญของหลักฐาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
  1. หลักฐานชั้นต้น (หลักฐานปฐมภูมิ) หมายถึง หลักฐานที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นหรือช่วงเวลานั้น โดยผู้สร้างหลักฐานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือรู้เห็นเหตุการณ์
  2. หลักฐานชั้นรอง (หลักฐานทุติยภูมิ) หมายถึง หลักฐานที่สร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์นั้นๆ ผ่านพ้นไปแล้ว
 2. แบ่งตามรูปลักษณะของหลักฐาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
  1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง หลักฐานที่เขียนขึ้นเป็นตัวหนังสือ เช่น จารึก พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ
  2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง หลักฐานที่ไม่ปรากฏเป็นตัวหนังสือ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ คำบอกเล่าของผู้รู้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จารึก

 

ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง “หลักฐานทางประวัติศาสตร์” จากคลิปวิดีโอนี้ คลิกที่นี่       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อ่านหนังสือ การ์ตูน

 

 

เมื่อนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนที่นี่ นะคะผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มาทบทวนความรู้กัน การ์ตูน

Facebook Comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *