หมวดหมู่: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันในอาเซียน: กรณีศึกเจ้าอนุวงศ์

เมื่อเจ้าอนุวงศ์ยืนผงาด ตำราเรียน “ประวัติศาสตร์ไ […]
Read More

ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย : กรณีศึกษาเพลงในพิธีกรรมสู่เพลงตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ด้านการเป […]
Read More