"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

การเข้าเรียนชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนีกเรียน ส่วนรหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่าง เช่น นร เกิดวันที่ 1 มกราคม 2550 ใส่รหัสผ่านเป็น 01/01/2550

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
สมัครสมาชิกใช้งาน moodle สำหรับครูใหม่ 2563
โดย Admin User - อาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2020, 2:43PM
 

ครูเข้าร่วมการเรียนกการสอนออนไลน์ 

แบบสมัครการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วย e-Learning (LMS) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

https://forms.gle/KLop5oLoHJc24eUu7

 
รูปภาพของAdmin User
รายชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้งานของนักเรียน
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 5 มีนาคม 2020, 1:48PM
 
รูปภาพของAdmin User
นวัตกรรมการศึกษา
โดย Admin User - ศุกร์, 28 กันยายน 2018, 11:06AM
 

1

คลิก