ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
สมัครสมาชิกใช้งาน moodle สำหรับครูใหม่ 2563
by Admin User - Sunday, 17 May 2020, 2:43 PM
 

ครูเข้าร่วมการเรียนกการสอนออนไลน์ 

แบบสมัครการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วย e-Learning (LMS) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

https://forms.gle/KLop5oLoHJc24eUu7

 
Picture of Admin User
รายชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้งานของนักเรียน
by Admin User - Thursday, 5 March 2020, 1:48 PM
 
Picture of Admin User
นวัตกรรมการศึกษา
by Admin User - Friday, 28 September 2018, 11:06 AM
 

1

คลิก