ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ตรวจสอบเกรด วิทย์3
by Admin User - Tuesday, 3 November 2020, 10:13 AM
 
Picture of Admin User
สมัครสมาชิกใช้งาน moodle สำหรับครูใหม่ 2563
by Admin User - Sunday, 17 May 2020, 2:43 PM
 

ครูเข้าร่วมการเรียนกการสอนออนไลน์ 

แบบสมัครการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วย e-Learning (LMS) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

https://forms.gle/KLop5oLoHJc24eUu7

 
Picture of Admin User
รายชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้งานของนักเรียน
by Admin User - Thursday, 5 March 2020, 1:48 PM